Category Archives: Mô hình KOSEN tại PCI

Chương trình đào tạo – Điện Công nghiệp

  1. Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp theo mô hình 9+3+2: tải về
  2. Chương trình đào tạo ngành Điện công nghiệp theo mô hình 12+3: tải về

Learning Outcomes

 LEARNING OUTCOMES IN INDUSTRIAL ELECTRICITY UNDER KOSEN MODEL

 

After completing the program, learners are able to:

1. PERSONAL ETHICS

 – Understand basic rights and obligations of citizens of the Socialist Republic of Vietnam and implement responsibilities and obligations of citizens.

– Have responsibility; good sense of organization and labor disciplines; industrial working style; and respect regulations of agencies and enterprises.

– Demonstrate positive academic learning to constantly improve capacity and professional ethics to meet job requirements.

2. GENERAL KNOWLEDGE

– Understand basic knowledge in the field of social sciences and humanities majors which are suitable for training major.

– Have basic knowledge of mathematics, natural sciences to acquire knowledge of professional education and learning ability at a higher level.

– Have English language proficiency: TOEIC 350

– Have IT Skills: IC3

– Have Japanese language proficiency: N4

3. PROFESSIONAL KNOWLEDGE

– Present characteristics and uses of electrically conductive materials, insulating materials, semiconductor materials and magnetic materials;

– Comprehend and analyze technical drawings in electricity in civil construction works and in working machine;

– Describe formation of electronic instruments, electrical machines, electronic components and other common electrical equipments with high technique requirements;

– Present operating principles of electronic instruments, electrical machinery, electrical equipment and other common electronic components;

– Present knowledge of pneumatic – electric pneumatic in automation system;

– Present knowledge of control contact techniques, PLC programming techniques, undersized programming thematic, micro-processor techniques;

– Present knowledge of automatic control, inverters and servo actuators

– Present knowledge of power supply systems, transmission, distribution and consumption of power systems, lightning protection systems;

– Calculate loss of low voltage networks and choose devices for industrial enterprises;

– Design civil and industrial lighting system and power supply systems for workshops;

4. PRACTICAL SKILLS

– Be fluency in using different kinds of power equipment, electricians’ kits.

– Repair, maintain and wrap household electrical appliances such as rice cookers, electric irons, and electric fans, etc.

– Repair, maintain and wrap 3-phase and 1 -phase induction motors, small capacity transformers.

–  Implement, construct and maintain civil and industrial lighting systems with design drawings.

– Present correctly and repair common damages in basic automatic control systems.

– Check and assess quality of instruments and electrical equipment before being put into use and operatation.

– Assess and analyze some common defects, setup, repair and restore process for electrical devices and other devices requiring high technology.

– Install electronic instruments, repair and maintain control cabinets in machines and simple production lines.

– Operate, repair and maintain AC single-phase, three-phase generators.

– Program controllers of PLC programming controls, pneumatic – pneumatic power.

– Install and repair to ensure technical requirements in electrical circuits in some common industrial machines.

5. CREATIVITY, PROBLEM-SOLVING ABILITY

 – Have an overview of essential functions of system, estimate suitability of technology.

– Provide solutions in designing, manufacturing in line with actual conditions of enterprises.

– Consider data, make implementation plans.

– Develop hypotheses to simplify complex issues.

– Explain the importance of problems.

– Evaluate and make summarized recommendations.

Khoa Điện – Tự động hóa

     Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, khoa Điện đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển Kinh tế – Kỹ thuật của khu vực và đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  đất nước, khoa đã không ngừng phấn đấu để đa dạng hóa và mở rộng quy mô đào tạo. Uy tín và chất lượng đào tạo của khoa đã, đang và ngày càng được khẳng định.

Cùng với sự lớn mạnh về số lượng thì chất lượng đào tạo của Khoa cũng không ngừng đi lên. Giảng viên, giáo viên trong khoa luôn phấn đấu không ngừng tham gia học tập bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, rèn luyện về tác phong sư phạm cho tới nay 100% giảng viên, giáo viên trong khoa đã có trình độ Đại học và Sau đại học, nhiều giảng viên đang tham gia làm NCS trong và ngoài nước.

Đặc biệt, từ năm 2016 khoa Điện – Trường Cao đẳng công nghiệp phúc yên triển khai đào tạo Cử nhân Cao đẳng chất lượng cao chuyên ngành Điện công nghiệp theo mô hình KOSEN – NHẬT BẢN để cung cấp các kỹ sư có kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp, cung cấp nguồn lao động, ngành nghề chất lượng cao cho các khu công nghiệp trong và ngoài Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc trưng của mô hình đào tạo này là:

– Sinh viên khi ra trường 100% có cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của mình và với nhu cầu của doanh nghiệp;

– Đào tạo có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và nghiên cứu (đào tạo sinh viên có kỹ năng thực tế nhiều hơn các trường đại học, cao đẳng và có khả năng sáng tạo hơn trường nghề);

– Giáo dục chất lượng cao; Đào tạo liên tục từ lứa tuổi nhỏ (sinh viên không bị áp lực thi tuyển đầu vào đại học và cao đẳng, chương trình học được thiết kế hiệu quả và tối ưu nhất trong suốt quá trình đào tạo).

Điểm khác biệt của mô hình đào tạo này là:

– Từ nền của chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp và chương trình Cao đẳng nghề, chương trình được thiết kế theo hướng chất lượng cao kết hợp với mô hình Kosen của Nhật Bản; giảng viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm; trang thiết bị tiên tiến hiện đại.

– Kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và nghiên cứu để sinh viên có kỹ năng thực tế và khả năng sáng tạo một cách nổi trội.

– Cam kết mang đến 100% cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của sinh viên và nhu cầu của doanh nghiệp.

– Cơ sở vật chất đào tạo khang trang, hiện đại với hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm, nhà xưởng quy chuẩn và hiện đại, thư viện và tài liệu đầy đủ.

Chương trình đào tạo – Cắt gọt kim loại

1. CTĐT ngành Cắt gọt kim loại (mô hình 9+3+2)

2.  CTĐT ngành Cắt gọt kim loại (mô hình 12+3)

Chuẩn đầu ra – Cắt gọt kim loại

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CẮT GỌT KIM LOẠI

THEO MÔ HÌNH KOSEN NHẬT BẢN

 1. ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN

       –  Hiểu được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công   dân.

– Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

– Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

 2. KIẾN THỨC CHUNG

– Có hiểu biết về kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

– Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

– Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 350.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn IC3

–  Trình độ tiếng Nhật đạt chuẩn N4.

3. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

– Phân tích đư­ợc bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

– Hiểu được ký hiệu, trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt.

– Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN.

– Có hiểu biết về các phần mềm về vẽ thiết kế trên máy tính CADD, các phần mềm về thiết kế gia công CAD/CAM.

– Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công.

– Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ.

– Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.

– Phân tích được công dụng, nguyên lý hoạt động của những hệ thống điều khiển tự động bằng điện, khí nén, thủy lực trong máy công cụ đang sử dụng.

– Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

– Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số thông dụng (tiện phay CNC).

4. KỸ NĂNG THỰC HÀNH

–  Đọc hiểu và bóc tách được các chi tiết trong bản vẽ kỹ thuật, vẽ được bản vẽ chi tiết          gia công, bản vẽ lắp.

–  Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

–  Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay.

–  Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề.

–  Chế tạo và mài đ­ược các dụng cụ cắt đơn giản.

–  Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ đạt yêu cầu kỹ thuật.

– Vận hành, gia công được các chi tiết trên các máy tiện, phay, bào, mài…. vạn năng, máy tiện, phay CNC.

– Thực hiện được các công việc lập trình gia công trên máy tiện CNC, phay CNC và sử dụng thành thạo 1 số phần mềm: Inventor, MasterCAM, Pro-E… trong thiết kế, gia công cơ khí.

5. NĂNG LỰC SÁNG TẠO, KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

– Khái quát được các chức năng cần thiết của hệ thống, dự toán tính phù hợp của công nghệ.

– Đưa ra được giải pháp thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

– Xem xét được các dữ liệu, dự kiến được kế hoạch thực hiện.

– Xây dựng được các giả thiết để đơn giản hóa các vần đề phức tạp.

– Giải thích được mức độ quan trọng của vấn đề.

– Đánh giá và đưa ra được các đề xuất tóm lược.

Khoa Cơ khí – Công nghệ Ôtô

Khoa Cơ khí- CN Ô tô là một khoa truyền thống của trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên. Khoa đã xây dựng được đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, tâm huyết với nghề. Song song với công tác xây dựng đội ngũ, Khoa cũng rất chú trọng đến công tác tăng cường cơ sở vật chất. Đến nay, Khoa đã được đầu tư trang bị một số thiết bị mới có công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.  Trung bình mỗi năm cung cấp cho xã hội hàng trăm cử nhân, kỹ sư thực hành, công nhân kĩ thuật có trình độ chuyên môn vững, có kỹ năng nghề tốt đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Khoa luôn phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp nguồn nhân lực cơ khí, ô tô chất lượng cao cho xã hội đáp ứng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiện nay khoa đang đào tạo hai chuyên ngành chính là Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cắt gọt kim loại & Hàn) và công nghệ Ô tô với các trình độ đào tạo: Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, và sơ cấp nghề. Trong đó ngành cắt gọt kim loại  là một ngành đào tạo truyền thống với đội ngũ giảng viên có tay nghề cao , giàu kinh nghiệm, các sinh viên ra trường hiện đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu  xã hội và doanh nghiệp tại các khu công nghiệp: Quang Minh, Thăng Long, Bá Thiện,… đặc biệt là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở đó nhà trường cùng với tổ chức JICA đã quyết định lựa chọn ngành cắt gọt kim loại đào tạo theo mô hình KOSEN – tiêu chuẩn Nhật Bản. Trong mô hình đào tạo KOSEN các em sinh viên sẽ được đào tạo theo một chương trình tiên tiến, thiết bị đào tạo hiện đại, môi trường đào tạo chuyên nghiệp theo hướng phát triển kỹ năng thực hành và các kỹ năng mềm đáp ứng theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Nhà trường cam kết 100% các em sinh viên sẽ có việc làm phù hợp đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản.

Libraries

 Library is one of the key factors determining the survival and development of a school. In the era of current information technology development, in addition to its information storage role, library also has an important role in being a knowledge sharing and spreading place with numerous sources of information to IT users under the motto of meeting the needs of the IT users.

From its inception until now, libraries of Phuc Yen College of Industry has existed and developed in parallel with the development of the college with their total  area at three campuses is 3500m2. The libraries have three reading rooms with an area of about 60m2 serving 50-60 seats and three book warehouses. In addition to desks, chairs, bookcases, document lookup cabinets, the librabies are equipped with computers, printers, scanners, etc to serve the needs of readers in accessing to news, materials, online learning. Every year, additional books newspapers and magazines are added, and infrastructure and equipment for the libraries are upgraded.

6

Reading room, Library, Campus No.3

Library materials are very diverse and rich with 7285 titles of a total number of 26.100 books in the fields of Mechanics, Electrics – Automation, Automobile technology, Economics, Information Technology, Geology, Geodesy, Construction. Furthermore, the libraries have added classic materials, reference materials on natural sciences, social sciences, entertainment documents to serve the needs of learning and stuying of staff and students of the college. Annually, approximately 200-250 books equal to 1000 books for all majors are added.

5

Reading room, Library, Campus No.1

With the mission of education and training development in school and the implementation of the policy of the Ministry of Education and Training as well on the need of providing lectures for students, the libraries annually provide a huge number of textbooks written by the college’s to students. This is the basic and necessary resource for teachers and students at Phuc Yen College of Industry. In the upcoming time,  the college will provide 100% of lectures and textbooks for students of all majors.

Here are some pictures of the libraries.

3

Thu vien 1

Canteens

There are currently many restaurants serving students around the college with various types of food and drink that hepls students easy to choose. However, there exist many disadvantages of these restaurants as follows:

Food safety – It’s hard to control and protect students’ health. When eating there, we often easily find many unsafe dishes which have been cooked again and again many times or prepared with poor quality food. Besides, we cannot be guaranteed on environmental sanitation in these restaurants.

Prices of meals in these restaurants are often changeable depending on market changes, that will cause some financial hardship for students.

Quality of meals in these restaurants cannot provide students minimum nutritional needs.

For the above mentioned remaining issues, and in order to ensure students’ health, the college built a canteen close to student’s dormitory with a total area of 250m2 including 50 dining tables with 6 students per table that can provide simultaneously 300 meals.

Xuất ăn 1

When students live and have meals inside the college, they can be ensured many things such as: food safety, time saving, nutritional quality of meals, suitable cost with the family’s budget, v.v.

Học liệu – Điện Công nghiệp

Danh mục tài liệu học tập ngành Điện công nghiệp

Học liệu – Cắt gọt kim loại

Danh sách tài liệu học tập ngành Cắt gọt kim loại