Chuẩn đầu ra – Cắt gọt kim loại

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH CẮT GỌT KIM LOẠI

THEO MÔ HÌNH KOSEN NHẬT BẢN

 1. ĐẠO ĐỨC CÁ NHÂN

       –  Hiểu được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công   dân.

– Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

– Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

 2. KIẾN THỨC CHUNG

– Có hiểu biết về kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.

– Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

– Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 350.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn IC3

–  Trình độ tiếng Nhật đạt chuẩn N4.

3. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

– Phân tích đư­ợc bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp.

– Hiểu được ký hiệu, trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt.

– Giải thích được hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN.

– Có hiểu biết về các phần mềm về vẽ thiết kế trên máy tính CADD, các phần mềm về thiết kế gia công CAD/CAM.

– Phân tích được độ chính xác gia công và phương pháp đạt độ chính xác gia công.

– Phân tích được quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ.

– Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề.

– Phân tích được công dụng, nguyên lý hoạt động của những hệ thống điều khiển tự động bằng điện, khí nén, thủy lực trong máy công cụ đang sử dụng.

– Phân tích được quy trình vận hành, thao tác, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp các máy gia công cắt gọt của ngành.

– Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số thông dụng (tiện phay CNC).

4. KỸ NĂNG THỰC HÀNH

–  Đọc hiểu và bóc tách được các chi tiết trong bản vẽ kỹ thuật, vẽ được bản vẽ chi tiết          gia công, bản vẽ lắp.

–  Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

–  Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ cắt cầm tay.

–  Sử dụng thành thạo các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề.

–  Chế tạo và mài đ­ược các dụng cụ cắt đơn giản.

–  Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ đạt yêu cầu kỹ thuật.

– Vận hành, gia công được các chi tiết trên các máy tiện, phay, bào, mài…. vạn năng, máy tiện, phay CNC.

– Thực hiện được các công việc lập trình gia công trên máy tiện CNC, phay CNC và sử dụng thành thạo 1 số phần mềm: Inventor, MasterCAM, Pro-E… trong thiết kế, gia công cơ khí.

5. NĂNG LỰC SÁNG TẠO, KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

– Khái quát được các chức năng cần thiết của hệ thống, dự toán tính phù hợp của công nghệ.

– Đưa ra được giải pháp thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

– Xem xét được các dữ liệu, dự kiến được kế hoạch thực hiện.

– Xây dựng được các giả thiết để đơn giản hóa các vần đề phức tạp.

– Giải thích được mức độ quan trọng của vấn đề.

– Đánh giá và đưa ra được các đề xuất tóm lược.