Hoạt động ngoại khóa

Trong quá trình học tập tại trường, sinh viên được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, qua đó giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống cần thiết như:

1. Câu lạc bộ tiếng Anh

2. Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ

3. Câu lạc bộ Kỹ năng sống

4. Các hoạt động ngoại khóa khác như văn nghệ, thể thao, hoạt động 5S:

tim kiem tai nang

Giao luu TT

5S Sinh vine

Leave a Reply

Your email address will not be published.