Khoa Điện – Tự động hóa

     Trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, khoa Điện đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh, sinh viên ở trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn, góp phần vào sự nghiệp phát triển Kinh tế – Kỹ thuật của khu vực và đất nước.

Trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ Công nghiệp hóa hiện đại hóa  đất nước, khoa đã không ngừng phấn đấu để đa dạng hóa và mở rộng quy mô đào tạo. Uy tín và chất lượng đào tạo của khoa đã, đang và ngày càng được khẳng định.

Cùng với sự lớn mạnh về số lượng thì chất lượng đào tạo của Khoa cũng không ngừng đi lên. Giảng viên, giáo viên trong khoa luôn phấn đấu không ngừng tham gia học tập bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, rèn luyện về tác phong sư phạm cho tới nay 100% giảng viên, giáo viên trong khoa đã có trình độ Đại học và Sau đại học, nhiều giảng viên đang tham gia làm NCS trong và ngoài nước.

Đặc biệt, từ năm 2016 khoa Điện – Trường Cao đẳng công nghiệp phúc yên triển khai đào tạo Cử nhân Cao đẳng chất lượng cao chuyên ngành Điện công nghiệp theo mô hình KOSEN – NHẬT BẢN để cung cấp các kỹ sư có kỹ năng thực hành và khả năng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp, cung cấp nguồn lao động, ngành nghề chất lượng cao cho các khu công nghiệp trong và ngoài Tỉnh Vĩnh Phúc.

Đặc trưng của mô hình đào tạo này là:

– Sinh viên khi ra trường 100% có cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của mình và với nhu cầu của doanh nghiệp;

– Đào tạo có sự kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và nghiên cứu (đào tạo sinh viên có kỹ năng thực tế nhiều hơn các trường đại học, cao đẳng và có khả năng sáng tạo hơn trường nghề);

– Giáo dục chất lượng cao; Đào tạo liên tục từ lứa tuổi nhỏ (sinh viên không bị áp lực thi tuyển đầu vào đại học và cao đẳng, chương trình học được thiết kế hiệu quả và tối ưu nhất trong suốt quá trình đào tạo).

Điểm khác biệt của mô hình đào tạo này là:

– Từ nền của chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp và chương trình Cao đẳng nghề, chương trình được thiết kế theo hướng chất lượng cao kết hợp với mô hình Kosen của Nhật Bản; giảng viên nhiệt tình giàu kinh nghiệm; trang thiết bị tiên tiến hiện đại.

– Kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và nghiên cứu để sinh viên có kỹ năng thực tế và khả năng sáng tạo một cách nổi trội.

– Cam kết mang đến 100% cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của sinh viên và nhu cầu của doanh nghiệp.

– Cơ sở vật chất đào tạo khang trang, hiện đại với hệ thống phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm, nhà xưởng quy chuẩn và hiện đại, thư viện và tài liệu đầy đủ.