Equipment

Với mục tiêu đào tạo ra đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, song song với việc nâng cao trình độ giáo viên, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, nhà trường cũng không ngừng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại tiệm cận với thực tế sản xuất. Đến nay nhà trường đã có được trang thiết bị đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Một số trang thiết bị đào tạo ngành Cắt gọt kim loại:

CK-Xuong tien

Co khi CNC

Một số trang thiết bị đào tạo ngành Điện công nghiệp:

Dien 2

Dien