Hệ thống giáo dục theo mô hình KOSEN tại PCI

Hệ thống giáo dục theo mô hình KOSEN tại PCI

Sơ đồ đào tạo:

 

Mô hình đào tạo 9 + 3 + 2:

– Secondary school graduates (16 years): Studying process consists of two stages:

+ Stage 1: 3 years of studying basis subjects of high school level and vocational education. After finishing the program, students will achieve high school diploma and intermediate vocational education diploma.

+ Stage 2: 2 years of vocational education. After graduation, students will achieve practical engineering diploma.

Mô hình đào tạo 12 + 3:

– Secondary school graduates (16 years): Studying process consists of two stages:

+ Stage 1: 3 years of studying basis subjects of high school level and vocational education. After finishing the program, students will achieve high school diploma and intermediate vocational education diploma.

+ Stage 2: 2 years of vocational education. After graduation, students will achieve practical engineering diploma.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.